Piagam pelaggan Pusat Sumber Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA adalah: